We do:

Why Progressbar

Prečo Progressbar

why progressbar

Education

Vzdelanie

Progressbar empowers free peer-driven knowledge

Progressbar umožnuje vzájomné zdielanie vedomostí

startups

Start-ups

Začínajúce projekty

We offer space for incubation of projects

Ponúkame miesto pre inkubáciu projektov

space

Coworking space

Cowork

We offer affordable 24/7 cowork in downtown with high speed internet

Ponúkame 24/7 prístupný coworkingový priestor v centre mesta s vysokorýchlym internetom

More info...

Viac info...

crypto

Crypto ready

Kryptomeny

We support payments via cryptocurrencies for drinks and snacks

Podporujeme platby bitcoinami za občerstvenie

How to support Progressbar?

Ako môžete podporiť Progressbar?

~ Choose an amount:

~ Vyberte hodnotu:

~ Scan one of QR codes:

~ Oskenujte jeden z QR kódov:

Bank account

Bankové spojenie

IBAN: SK1583300000002600121198
Payment referenceVariabilný symbol: 102017
SWIFT: FIOZSKBAXXX

pay by square qr code

What will your donation go to?

Ako použijeme váš dobrovoľný príspevok?

Everything marked with ✓ already accomplished

Na všetko označené s ✓ sa podarilo vyzbierať

space rent

Space Rent

Prenájom priestorov

projector

✓ Projector

✓ Premietací projektor

air conditioning

✓ Air conditioning

✓ Klimatizácia

microphone

✓ Presentation equipment

✓ Prezentačné vybavenie

door lock

✓ Electronic door lock

✓ Elektronické zamykanie dverí